Конденсовані з карбоциклическими кільцями, наприклад бензімідазоли (A61K31/4184)

A61K     Ліки і медикаменти для терапевтичних, стоматологічних або гігієнічних цілей (виготовлення спеціальних лікарських форм A61J; хімічні аспекти або використання матеріалів для дезодорації повітря, для дезінфекції чи стерилізації або для бандажів, перев'язувальних засобів, всмоктуючих прокладок або хірургічних засобів A61L; сполуки як такі C01, C07,C08,C12N; мила C11D; мікроорганізми як такі C12N) (48336)
A61K31/4184                     Конденсовані з карбоциклическими кільцями, наприклад бензімідазоли(360)

Похідні продукти бензімідазол-4-аміду, способи їх отримання, фармацевтичні композиції на їх основі і їх застосування в якості засобів для боротьби з вірусом коксакі

Похідні продукти бензімідазол-4-аміду, способи їх отримання, фармацевтичні композиції на їх основі і їх застосування в якості засобів для боротьби з вірусом коксакі // 2558328
Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до похідних бензімідазол-4-карбоксаміду формули (I), де X означає алкенильную групу С2-С7, замещенную двома метилами, однозаміщений нітро-радикалом тиенил, незамещенний хинолинил, незамещенний індол, незамещенний пиридазинил, незамещенний піперазиніл, дизамещенний С1-С6-алкилом піперазиніл, незамещенний пиперидинил, незамещенний пиразинил, незамещенний имидазолил, незамещенний пиримидинил, однозаміщений фенилом пиримидинил, пиримидинил, дизамещенний амінова радикалом і радикалом, вибраним з групи, що включає-F-Cl, -Br або-I, тризамещенний гидроксилом феніл, тризамещенний метокси-радикалом феніл, дизамещенний гидроксилом і метокси-радикалом феніл, пиразолил, дизамещенний радикалом, вибраним з групи, що включає С1-С6-алкіл, і радикалом, вибраним з групи, що включає-F, -С1, -Br або-I; Y позначає аминофенил, однозаміщений радикалом з-F-Cl, -Br або-I феніл, гідроксіетил, дизамещенний гидроксиметилом або С1-С6-алкилом і однозаміщеним нитрогруппой, аміногрупою або атомом галогену фенилом, незамещенний піперазиніл, незамещенний пиридил, незамещенний пиразинил, однозаміщений С1-С6-алкилом тіазол, незамещенний п�застосування формули (I), застосування формули сполуки (I), способу отримання сполуки формули (I). Технічний результат: отримано нові похідні бензімідазол-4-карбоксаміду, що володіють противірусною активністю. 4 н. і 1 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 табл., 688 пр.

Спосіб отримання нанокапсул албендазола

Спосіб отримання нанокапсул албендазола // 2558082
Винахід відноситься до області інкапсуляції, зокрема способу отримання нанокапсул албендазола в оболонці з альгінату натрію. Згідно способу щодо винаходу албендазол додають суспензію альгінату натрію в гексані в присутності препарату Е472с при перемішуванні 1000 об/сек. Масове співвідношення албендазола та альгінату натрію 1:3 або 3:1. Потім додають 1,2-дихлоретан. Отриману суспензію нанокапсул відфільтровують, промивають і сушать. Процес отримання нанокапсул здійснюється при 25°С протягом 20 хв. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання нанокапсул, зменшення втрат при їх отриманні (збільшення виходу за масою). 3 пр., 1 іл.

Спосіб отримання нанокапсул албендазола

Спосіб отримання нанокапсул албендазола // 2557948
Винахід відноситься до області інкапсуляції, зокрема способу отримання нанокапсул албендазола в оболонці з альгінату натрію. Згідно способу щодо винаходу албендазол додають суспензію альгінату натрію в бутанол в присутності препарату Е472с при перемішуванні 1000 об/сек. Масове співвідношення албендазола та альгінату натрію 1:3 або 3:1. Потім додають ацетонітрил. Отриману суспензію нанокапсул відфільтровують, промивають і сушать. Процес отримання нанокапсул здійснюється при 25°С протягом 20 хв. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання нанокапсул, зменшення втрат при їх отриманні (збільшення виходу за масою). 1 іл., 2 пр.
Спосіб профілактики запальних ускладнень у пацієнтів при амбулаторних хірургічних операцій у порожнині рота // 2557920
Винахід відноситься до медицини і призначений для профілактики запальних ускладнень після амбулаторних хірургічних операцій у порожнині рота. Призначають до операції протягом 5-6 днів щоденні дворазові ротові полоскання в дозі 15 мл 0,15% розчину «Тантум Верде» і після операції - у вигляді ванночок протягом 2-3 хвилин 3-4 рази на день курсом 5-7 днів. Після операції проводять щодня процедуру внутриротового електрофорезу 10% розчину димексиду з анода в області оперативного втручання в кількості 5-7 сеансів. Спосіб дозволяє підвищити ефективність профілактики запальних ускладнень. 3 пр.
Спосіб проведення премедикації при плановому хірургічному лікуванні // 2557882
Винахід відноситься до медицини, а саме до анестезіології, і стосується проведення премедикації при плановому хірургічному лікуванні. Для цього пацієнту ввечері напередодні планової операції призначають per os феназепам 1,0 мг; потім в переднаркозної палаті за 30 хв до операції після катетеризації периферичної вени внутрішньом'язово вводять супрастин в дозі 0,3 мг/кг маси тіла пацієнта і атропін у дозі 0,01 мг/кг маси тіла пацієнта. Після цього шляхом внутрішньовенної інфузії за допомогою шприца-дозатора протягом 10 хв вводять розчин дексмедетомидина з концентрацією 4,0 мкг/мл в дозі 1,0 мкг/кг маси тіла пацієнта. Спосіб забезпечує оптимальний рівень седації і стабільність показників гемодинаміки на тлі зменшення психоемоційного напруження пацієнта та збереження його контакту з медичним персоналом. 2 пр.

Мікродісперсний гистоэквивалент-биопластический матеріал

Мікродісперсний гистоэквивалент-биопластический матеріал // 2557529
Винахід відноситься до медицини і фармакології, а саме до терапії і гастроентерології і може знайти застосування при лікуванні гастродуодекальних ерозій і виразок. Описаний мікродісперсний гистоэквивалент-биопластический матеріал, що містить гіалуронову кислоту, буферну систему, кларитроміцин та інгібітор протонної помпи. Гіалуронова кислота є наноструктурованої, ліофілізованої та диспергованої до порошкоподібної речовини з розміром окремих частинок в діапазоні 50-100 мкм, в якості буферної системи використовується Буфер-Р з pH 6,8-8,0, а інгібітором протонної помпи є інгібітор Н+- К+-Атфази пантопразол, при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: гіалуронова кислота - 95, буфер-Р з pH 6,8-8,0- 3, пантопразол -1, кларитроміцин -1, причому мікродісперсний гистоэквивалент-биопластический матеріал поміщений в капсули, виконані з матеріалу, що плавиться під дією температури організму, наприклад, желатину. Технічним результатом запропонованого матеріалу микродисперсного гистоэквивалент-биопластического матеріалу є використання його для терапевтичного лікування гастродуоденальних виразок і ерозій з ефектом прискореної регенерації тканин слизової оболонки орга�

Фармацевтична композиція, що містить индольное з'єднання

Фармацевтична композиція, що містить индольное з'єднання // 2557243
Винахід відноситься до фармацевтичної композиції, що містить з'єднання формули (1) або (2), для запобігання або лікування захворювань, пов'язаних з окислювальним стресом, вибраних з групи, що складається з MELAS (мітохондріальна міопатія, енцефалопатія, лактацидоз і инсультоподобние епізоди), синдрому MERRF (миоклоническая епілепсія з рваними м'язовими волокнами) або синдрому Кирнса-Сейра, аритмії, кардиоплегии або інфаркту міокарда. У формулі (1) na позначає 1 або 2, Аа становить 5-членний гетероарил або гетероцикл, кожен з яких має 2 гетероатома, вибрані з N, О і S, Rla являє R5a-Xa-Ba-'а-, Ва є прямий зв'язок, Ха і's а незалежно один від одного представляють прямий зв'язок або-ОС(О)-, R5a являє водень або 6-9-членний моноциклический або конденсований циклічний гетероцикл або гетероарил, кожен з яких має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з N, О і S, і необов'язково заміщений оксо або С1-С6-алкилом, R2a становить -(CR8aR9a)pa-Ya-R7a , pa позначає число від 0 або 1, Ya представляє прямий зв'язок або-Про-, R7a являє водень або феніл, R3a, R8a, R9a, R10a представляють водень, R4a становить -(СН2)pa-Da-R10a-, Da являє С5-циклоалкіл або 6-членний гетероцикл, який має 1 гетер.
Спосіб анестезії при виконанні операції циклофотокоагуляция у пацієнтів з синдромом "хронічної" болі // 2556792
Винахід відноситься до медицини, а саме до офтальмології, і може бути використане для анестезії при виконанні операції циклофотокоагуляция у пацієнтів з синдромом «хронічної» болі. Для цього за 5 хвилин до операції перед проведенням перибульбарной анестезії послідовно внутрішньовенно вводять гормональний препарат дексаметазон у дозі не більше 8 мг, потім нейролептик дроперідол в дозі не більше 2,5 мг. Після цього проводять периферичну блокаду у вигляді перибульбарной анестезії, при якій вводять не більше 6 мл місцевого анестетика. У момент початку проведення операції внутрішньовенно вводять бензодіазепіни, наприклад діазепам в дозі не більше 5 мг. Спосіб забезпечує досягнення адекватної анестезії у даної категорії пацієнтів за рахунок блокування всіх ланок патологічної больовий ланцюга. 1 пр.

5(6)-нітро-1-(тиетанил-3)-2-этоксибензимидазол, інгібуючий перекисне окислення ліпідів

5(6)-нітро-1-(тиетанил-3)-2-этоксибензимидазол, інгібуючий перекисне окислення ліпідів // 2555832
Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до нового з'єднанню - 5(6)-нітро-1-(тиетанил-3)-2-этоксибензимидазолу, інгібуючої перекисне окислення ліпідів. Технічний результат: отримано нове з'єднання, що володіє корисними біологічними властивостями. 1 з.п. ф-ли, 1 іл., 2 пр.
Спосіб отримання нанокапсул албендазола // 2554783
Винахід відноситься до нанотехнології і полягає в способі отримання нанокапсул албендазола з оболонкою з альгінату натрію. Албендазол невеликими порціями додають суспензію альгінату натрію в гексані в присутності препарату Е472с при перемішуванні, приливають чотирихлористий вуглець, отриману суспензію фільтрують і сушать при кімнатній температурі. Технічний результат полягає у спрощенні процесу отримання зазначених капсул, зменшення втрат та збільшення виходу по масі. 2 пр.
Спосіб отримання нанокапсул албендазола // 2554739
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості ядра нанокапсул використовується албендазол, в якості оболонки - альгінат натрію, який осаджують із суспензії в бутанол шляхом додавання хлороформу як нерастворителя при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання нанокапсул, зменшення втрат при отриманні нанокапсул (збільшення виходу за масою). 2 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2552346
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості ядра мікрокапсул використовується фенбендазол, в якості оболонки - натрийкарбоксиметилцеллюлоза, яку осаджують з розчину в толуолі шляхом додавання в якості нерастворителя карбінолу і води при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2552344
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості ядра мікрокапсул використовується фенбендазол, в якості оболонки - натрийкарбоксиметилцеллюлоза, яку осаджують з розчину в циклогексаноле шляхом додавання в якості нерастворителя ізопропанолу та води при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.
Спосіб отримання нанокапсул фенбендазола // 2550923
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості ядра нанокапсул використовується фенбендазол, в якості оболонки - пектин, який осаджують із суспензії в бензолі шляхом додавання в якості нерастворителя чотирихлористого вуглецю при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 6 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2548738
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості ядра мікрокапсул використовується фенбендазол, в якості оболонки мікрокапсул використовується натрийкарбоксиметилцеллюлоза, при цьому 100 мг фенбендазола розчиняють в 1 мл диметилсульфоксиду, або діоксану, або диметилформамід, отриману суміш диспергируют в розчині натрийкарбоксиметилцеллюлози в изопропаноле, що містить 300 мг зазначеного полімеру, у присутності 0,01 г поверхнево-активної добавки Ε472с при перемішуванні 1000 об/сек, далі доливають 2 мл бутанолу та 1 мл дистильованої води, отриману суспензію мікрокапсул фільтрують і сушать при 25 °С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2548715
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості ядра мікрокапсул використовується фенбендазол, попередньо розчинений у діоксані або диметилсульфоксиді, в якості оболонки - натрийкарбоксиметилцеллюлоза, яку осаджують з розчину в карбінол шляхом додавання в якості нерастворителя ізопропанолу та води при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.

Багатошарова таблетка, що містить шар эффервесцентний

Багатошарова таблетка, що містить шар эффервесцентний // 2547562
Даний винахід відноситься до фармацевтичної промисловості і забезпечує багатошарову таблетку, що містить: эффервесцентний шар, який містить гідрохлортіазид або амлодипін або його сіль в якості активного інгредієнта, карбонатні сіль і органічну кислоту; і телмисартансодержащий шар. 1 іл., 9 табл., 9 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2547558
Винахід відноситься до способу інкапсуляції фенбендазола. Зазначений спосіб характеризується тим, що фенбендазол розчиняють в діоксані, диметилсульфоксиді або диметилформамиде, потім диспергируют в суміш натрій карбоксиметилцелюлози та чотирихлористого вуглецю у присутності препарату Е472с, приливають метілкарбінол і воду, отриману суспензію мікрокапсул фільтрують і сушать. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, а також збільшення виходу по масі. 3 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2547557
Винахід відноситься до способу інкапсуляції фенбендазола. Зазначений спосіб характеризується тим, що фенбендазол розчиняють в діоксані або диметилсульфоксиді або диметилформамиде, потім диспергируют в суміш натрій карбоксиметилцелюлози та толуолу в присутності препарату Е472с, приливають метілкарбінол і дистильовану воду, отриману суспензію мікрокапсул фільтрують і сушать. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, а також збільшення виходу по масі. 3 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2547556
Винахід відноситься до способу інкапсуляції фенбендазола. Зазначений спосіб характеризується тим, що фенбендазол розчиняють в діоксані або диметилсульфоксиді або диметилформамиде, потім диспергируют в суміш натрій карбоксиметилцелюлози та діетилового ефіру в присутності препарату Е472с, приливають метілкарбінол і дистильовану воду, отриману суспензію мікрокапсул фільтрують і сушать. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул фенбендазола, а також збільшення виходу по масі. 3 пр.

Антіфунгальнимі засіб на основі метилового ефіру 2-бензимидазолилкарбаминовой кислоти або її похідних

Антіфунгальнимі засіб на основі метилового ефіру 2-бензимидазолилкарбаминовой кислоти або її похідних // 2546041
Винахід відноситься до антифунгальному засобу, що містить ефективне кількість метилового ефіру 2-бензимидазолилкарбаминовой кислоти або її солей з неорганічними та органічними кислотами, або їх гідратів, або його комплексних сполук з металоорганічними і неорганічними солями, що містять перехідний метал. Заявлене засіб проявляє антифунгальную активність щодо збудників мікозів з групи, що включає Trichophyton mentagrophytes var. Interdigitale, Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes var. granulosum, Candida albicans. Антифунгальная активність виявлена відносно патогенних і умовно-патогенних грибів, що викликають мікози слизових оболонок і шкіри у людини і тварин. 8 з.п. ф-ли, 4 табл., 28 пр.

Спосіб профілактики метастатичного ураження легень в експерименті

Спосіб профілактики метастатичного ураження легень в експерименті // 2546034
Винахід відноситься до медицини, а саме до онкології, і може бути використане для профілактики метастатичного ураження легень. Для цього відтворюють метастатичної моделі ураження легень у щурів і внутрішньошлунково вводять спиртовий розчин «Стелланина». При цьому відразу після введення пухлинних клітин саркоми 45 щурам застосовують «Стелланин» за профілактичною схемою в разовій дозі 0,4 мг/кг, розведений у воді об'ємом 0,5 мл, переривчасто - 5 днів щоденне введення препарату, 2 дні - перерва. Тривалість дії 8 тижнів. Після чого констатують відсутність метастазів у середньому 83,5% тварин обох статей. Винахід дозволяє обмежити розвиток метастазів в легенях. 1 табл.

Засіб, інгібуючу перекисне окислення ліпідів

Засіб, інгібуючу перекисне окислення ліпідів // 2545816
Пропоноване винахід відноситься до органічної хімії і медицині. Пропонується застосування 5(6)-нітро-1-(1,1-диоксотиетанил-3)-2-хлорбензимидазола формули (I), раніше відомого як засіб бронхолітичної і спазмолітичну активність, у якості засобу, що інгібує перекисне окислення ліпідів. Технічний результат полягає в реалізації заявленого призначення. 1 іл. (I)

Засіб, інгібуючу перекисне окислення ліпідів

Засіб, інгібуючу перекисне окислення ліпідів // 2545808
Пропоноване винахід відноситься до органічної хімії і медицині. Пропонується застосування 5(6)-нітро-2-хлор-бензимідазолу формули (I) в якості засобу, що інгібує перекисне окислення ліпідів. Технічний результат полягає в досягненні заявленого призначення, при цьому активність сполуки формули (I) вище, ніж у препарату порівняння дибазолу. 1 іл. (I)
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2545803
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості лікарського препарату використовується фенбендазол, в якості оболонки - натрій карбоксиметилцелюлоза, яку осаджують з розчину в ацетоні шляхом додавання в якості нерастворителя метилкарбинола і води при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.

Композиція на основі албендазола з протівоопісторхозной фармакологічною активністю

Композиція на основі албендазола з протівоопісторхозной фармакологічною активністю // 2545797
Винахід відноситься до композиції на основі албендазола. Зазначена композиція складається із субстанції албендазола та полісахариду арабиногалактана з модрини сибірської або Гмеліна при масових співвідношеннях компонентів албендазол : арабиногалактан 1:5-20. Заявлений винахід має більш високу протівоопісторхозной фармакологічну активність, ніж албендазол, а також не викликає токсичного пошкодження гепатоцитів. 2 з.п. ф-ли, 7 іл., 2 табл., 4 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2545747
Винахід відноситься до області інкапсуляції, зокрема способу отримання мікрокапсул фенбендазола в оболонці з натрій карбоксиметилцелюлози. Згідно способу щодо винаходу фенбендазол розчиняють в діоксані, або диметилсульфоксиді, або диметилформамиде, додають отриманий розчин фенбендазола до розчину натрій карбоксиметилцелюлози в тетрахлорметане в присутності Е472с при перемішуванні зі швидкістю 1000 об/с. Фенбендазол і натрій карбоксиметилцелюлозу беруть в масовому співвідношенні 1:3. Потім додають метанол і дистильовану воду, взяті в співвідношенні 2:1 об./про. Отриману суспензію мікрокапсул фільтрують і сушать. Процес здійснюють при 25оС протягом 20 хвилин. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при їх отриманні (збільшення виходу за масою). 3 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2545746
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості лікарського препарату використовується фенбендазол, в якості оболонки - натрийкарбоксиметилцеллюлоза, яку осаджують з розчину в етилацетаті шляхом додавання в якості нерастворителя карбінолу і води при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.
Спосіб інкапсуляції фенбендазола // 2545719
Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної промисловості і являє собою спосіб пакування лікарського препарату методом осадження нерастворителем, відрізняється тим, що в якості лікарського препарату використовується фенбендазол, в якості оболонки - натрій карбоксиметилцелюлоза, яку осаджують з розчину в діетиловому ефірі шляхом додавання в якості нерастворителя карбінолу і води при 25°С. Винахід забезпечує спрощення і прискорення процесу отримання мікрокапсул, зменшення втрат при одержанні мікрокапсул (збільшення виходу за масою). 3 пр.
 
2551050.
Up!